ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรจังหวัด ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ตำบลหนองบัว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ พบปะและให้กำลังใจเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ในการจัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนหนองบัว ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง มีนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรอย่างดียิ่ง. 

 

26 กรกฎาคม 61 20:19:23