ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้าวแตน

ข้าวแตน

 


         ข้าวแตนเป็นการแปรรูปอาหารให้สามารถาจัดเก็บไว้ได้นานเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ต.บ้านฝาง กรอบอร่อย ไม่เหม็นหืนของน้ำมัน บรรจุแพ็คอย่างดี มีกรรมวิธีที่สะอาดถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ต่อร่างกาย

 

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าวแตน
อบต. หมู่ 8-10 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

ติดต่อ : นางพร ศึกษา

โทร :  043 269242 , 043 269341

19 ตุลาคม 58 17:20:54