ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน

ffffffffffffffffffff

ไข่เค็มดินสอพองเสริมไอโอดีน

กลุ่มสตรีทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน 110 หมู่ 10 บ้านโคกใหญ่ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270...

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิว

สถานที่จัดจำหน่าย กลุ่มแม่บ้านฝางคำ เลขที่ 1ุ69 หมู่ที่ 9 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น...

น้ำพริกแก่นฝาง

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านชมรมผู้สูงอายุบ้านฝาง เลขที่ 150 หมู่ที่ 9 เทศบาล ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น...

ข้าวแตน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าวแตน อบต. หมู่ 8-10 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270...