ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับกรมวิชาการเกษตรติดตามการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพด

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ต้อนรับวิทยากรจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารัก...

มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ขยายผลจากโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา ปี 2561

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ผลผลิตจากกองทุนเมล็ดพันธ์ุโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา ปี ...

อบรมเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ พร้อมเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ...

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรชาวสวนยางพาร

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มีพื้นที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบรับรองสิทธ...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์(wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการร่วมวางแผนการปฏิบัติ...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) ปี 62 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) ในการจัดเวทีสรุปผลการจัดทำแผนกา...

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตำบลป

วันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นำโดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมทีมงาน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ้ม.....

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผน...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอำเภอและตำบลของอำเภอบ้านฝาง

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งใ...

เกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 กลุ่มแม่บ้านเกษตรก...