ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 61

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 แล...

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯติดตามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 61

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และเกษตรอำเภอในพื้นที่จ...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการดำเ...

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานตามนโยบายรัฐบ...

ประชุมสำนักงานประจำเดือน (dm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (dm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการดำเนิน...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่าง...

ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเ

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมการสัมมนา Year and conference ประจำปี 2561

วันที่ 18-20 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมการสัมมนา Year and conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่มาเป็นประธานมอบเฮือนกาชาดอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส. ชำนาญการร่วมต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท...