ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเ

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้...

ประธานศพก.บ้านฝางร่วมสัมมนาปฏิรูปภาคเกษตร

วันที่ 16 กันยายน 2561 นายสมภาร บุราณ ประธาณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือศพก. อำเภอบ้านฝาง ร่วมการสัมมนาพลังเครือข่าย ศพก. แ...

ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเ

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้...

ร่วมอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการระดับจังหวัด

วันที่ 12 -14 กันยายน 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม และนางธัญญรัตน์ ทีสุกะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ...

ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเ

วันที่ 12 กันยายน 2561 นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โ...

นายอำเภอบ้านฝางออกตรวจเยี่ยมติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝางพร้อมด้วยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกตรวจเยี่ยมติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริ...

เกษตรอำเภอบ้านฝางประชุมชี้แจงโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาแก่กลุ่มเกษตรกร

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์เกษตรอำเภอบ้านฝางประชุมชี้แจงโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่...

เกษตรบ้านฝางประชุมประจำสัปดาห์ WM

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการปฏิบัต...

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐตา

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเ...

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐตา

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเ...