ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรสำนัก...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยสารวัตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเพื่อชี้...

ร่วมประชุมส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมส่วนราชการประจำเดือน ณ ห้องประชุม บุญทันตาชั้น 2 โดยนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำ...

รับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส. ชำนาญการ พร้อมนางสาวสมพร ผาบสิมมา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการรายงานการผลิตทางก...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการดำเ...

ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จากสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานซึ่งพบ...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล่าวเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันค...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตค.

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่อง...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 13 ตุลาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการดำเ...