ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 62

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นำโดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมทีมงาน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ...

รับการนิเทศงานจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับการออกติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประ...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมการจัดงานบุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซ่บ ปี 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมการจัดงานบุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซ่บ ปี 2562 อำเภอบ้านฝาง มีนายปานทอง สระคู...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับอำเภอและระดับตำบล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำม...

ประชุมประจำสัปดาห์(wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์(wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการร่วมวางแผนการปฏิ...

อบรมโครงการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกดั่งตำ...

ตรวจสอบสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็ง...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ลงพื้นที่มอบแนวทางในการอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรม...

อบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกร ผักอินทรีย์ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งเกษตรอินท

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะพร้อมมอบแนวทางการพัฒนา และมอบหมายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้ด้านมาตรฐาน ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับอำเภอและระดับตำบล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำม...