ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับการนิเทศงานจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมต้อนรับนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจั...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวาง...

ร่วมบูรณาการจัดเวทีประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านฝาง จำกัด โดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางและคณะ พร้อม สถานี...

มหากฐินสามัคคีอำเภอบ้านฝาง ประจำปี 2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนจันทร์ หมู่ที่ 6 และ 11 บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้า...

ร้อยดวงใจสานสายใยผูกพัน นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมร้อยดวงใจสานสายใยผูกพัน นายณัฐวุฒิ ถุน...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวาง...

ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษต...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตำบลหนองบัว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสร...

คัดเลือกเกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ในนามประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปร...