ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดฝึกอบรมโครงการวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

นายพิชิต พันธุ์วิไล เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอบ้าน จัดฝึกอบรมโครงการวิสาหกิจชุมชน ปี 2556 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ แหล...