ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพร ร.10

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น.นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง และส่วนราชการ...

อบรมเจ้าหน้าที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 62

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายชุ...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยสารวัตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านฝาง นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชก...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (dm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์...

ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่ายศพก.อำเภอบ้านฝาง ครั้งที่ 3

วันที่ 24 เมษายน 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะทำงานแ...

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อวิทยุชุมชนอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อวิทยุชุมชนอำเภอบ้านฝาง FM 9...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 22 เมษายน 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์...

ฝึกอบรม"การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย"

วันที่ 19 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น จัดหลักสูตรการฝึกอบรม"การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...

ร่วมการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 19 เมษายน 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการด...