ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง เร่งรัดและประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆข...

ร่วมประชุมสัญจร ผู้นำท้องที่ตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมสัญจร ผู้นำท้องที่ตำบลบ้านเหล่า ณ ศาลาวัด หมู่ 8 บ้านกระพี...

ร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ส่งเส...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยสารวัตร ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านฝาง นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเพ...

ร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส...

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ใน ศจช. ครั้งที่ 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายชุมพล บุญวิเศษ และนายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้า...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห...

ร่วมเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ร่วมเปิดโ...

ร่วมประชุม จัดงานวันข้าวและชาวนาไทย ปี 62

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมเกษตรอำเภอในเรื่อ...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง ...