ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญกระทรวงเกษตรกรฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 60

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญกระทรวงเกษตรกรฯ อาทิ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เพื่อฟื้นฟูฯ...

ประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชี...

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (พายุเซินกา) ปี 60 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย () ปี 60 อำเภอบ้านฝาง โดยนายพรศิ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) เพื่อชี้แจงโครงการ 9101 ฟ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) เพื่อชี้แจ...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาห...

จัดเวทีชุมชนโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 60

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม2560 เวลา 09:00 น. นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมผู้แทนจากปศุสัตว์อำเภอ ร่วมบูรณาการจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ...

จัดเวทีชุมชนโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 60

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอและคณะกรรมการชุมชนตำบลบ้านเ...

ร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่า

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง นำประธานศพก และผู้นำชุมชนร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท...

เกษตรบ้านฝางร่วมการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารม

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดขอนแก่น นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง นำเจ้าหน้าที่ส่...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร...