ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

24 พฤษภาคม 2559 เวลา09.30น.นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ กอ.บ้านฝางพร้อมคณะจนท.สำนักงานฯประชุมชี้แจงผลการดำเ

24 พฤษภาคม 2559 เวลา09.30น.นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ กอ.บ้านฝางพร้อมคณะจนท.สำนักงานฯประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการฯแก่คณะตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอา...

วันที่18พ.ค.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางจัดงานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษ

วันที่18พ.ค.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางจัดงานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร(ฝนแล้ง)ปี2558 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้...

วันที่10 พ.ค.59 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางติดตามงานโครงการทอเสื่อลายขิดไทยและแปรรูปผลิตภ

วันที่10 พ.ค.59 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางติดตามงานโครงการทอเสื่อลายขิดไทยและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นกก ต.โนนฆ้อง หนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาอ...

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา12.00น. นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทาง

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา12.00น. นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางมาติดตามการดำเนินโครงการสร้างลานตากผึ่งผลผลิตทางกา...

วันที่ 19 เม.ย. 59 เวลา 14.00 น. นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มาติดตามการดำเนินงา

วันที่ 19 เม.ย. 59 เวลา 14.00 น. นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุ...

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังห

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมการทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชี...

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษอบรมโครงการอ

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษอบรมโครงการอบรมเครือข่ายพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ ...

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอบ้านฝางเปิดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอบ้านฝางเปิดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรุ่นที่ 5 ครั้งที่1...

คณะท่านผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ที่บ้านดอนหัน อำเภอบ้านฝาง

คณะท่านผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ที่บ้านดอนหัน อำเภอบ้านฝาง...

อบรมเกษตรกรรุ่นที่3 ในวันที่2 ท่าน ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเยี่

อบรมเกษตรกรรุ่นที่3 ในวันที่2 ท่าน ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านดอนหัน...