ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรจังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงในรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงในรายละเอียดที่ต้องให้ความสำคัญและความถูกต้อ...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ในการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ในการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านฝาง เพื่...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)โดยมีเจ้าหน...

จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการส่งเส...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเก...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประเมินผลการดำเนินงานGAP พืชผัก อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ณ ศาลากลางบ้านหนองบัว นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการผลิต...

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านฝาง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพีย...

21 มิถุนายน.2559เวลา09.30น.ว่าที่ร.ต.สุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส อ.บ้านฝางได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอบ้านฝ

21 มิถุนายน.2559เวลา09.30น.ว่าที่ร.ต.สุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส อ.บ้านฝางได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอบ้านฝางไปเป็นประธานพิธีเปิดงานField Day...

17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกหน่วยบริการ ตามหน่

17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกหน่วยบริการ ตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฯและโครงการจังหวัดเคลื่อนท...

วันที่8มิ.ย.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภ

วันที่8มิ.ย.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิปี 2559...