ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต สาขาอาชีพทำไร่

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14:00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต สาขาอาชีพทำไร่ วันจันท...

นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมชี้แจงข้อราชการด้านการเกษตร ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำ

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมชี้แจงข้อราชการด้านการเกษตร เช่น การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรก...

อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าวครั้งที่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าวครั้งที่ 2 แก่ตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 12 ราย โดยถ่ายทอดการสำรวจสถานกา...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง บรรยายทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไปบรรยายทักษะอาชีพตามหลัก...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในการปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่า...

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบ้านฝาง(ก.ช.ภ.อ.อำเภอบ้านฝาง) จากอิทธิพลพาย

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบ้านฝาง(ก.ช.ภ.อ.อำเภอบ้านฝ...

เกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐอำเภอบ้านฝาง มีนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ...

การอบรมการจัดทำบัญชีของคณะกรรมการชุมชนและระดับกลุ่ม ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอกนายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำบัญชีของคณะกรรมการชุมชนและระดับกลุ่ม ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่...

ประชุมคณะทำงานปรับเปลี่ยนที่นาข้าวไม่เหมาะสมปีการผลิต 2560/61 ระดับอำเภอ ครั้งที่1/2560

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องบุญทันตา ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอ อำเภอบ้านฝางประชุมคณะทำงานปรับเปลี่ยนที่นาข้าวไม่เหมาะสมปีการผลิต 2560/6...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐพอเพียงภายใต้โ...