ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาห...

จัดเวทีชุมชนโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 60

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม2560 เวลา 09:00 น. นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมผู้แทนจากปศุสัตว์อำเภอ ร่วมบูรณาการจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ...

จัดเวทีชุมชนโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 60

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอและคณะกรรมการชุมชนตำบลบ้านเ...

ร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่า

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง นำประธานศพก และผู้นำชุมชนร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท...

เกษตรบ้านฝางร่วมการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารม

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดขอนแก่น นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง นำเจ้าหน้าที่ส่...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรแล

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านฝาง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการอบรมโครงการสร้าง...

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตร

วันที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอบ้านฝางจำนวน ...

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหนองบัว จัดประชุมสมาชิกผู้ปลูกข้าวโพด เพื่อหาแนวทาง ข้อตกลงในการบริห

วันที่ 19 กันยายน 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหนองบัว นำโดยนายสมหมาย สีดาคุณ ประธานกลุ่มฯ จัดประชุมสมาชิกผู้ปลูกข้าวโพด เพื่อหาแนวทาง ข้อตกลง...

พิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตของเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรร

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านฝาง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิ...