ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีประชุมการรวมกลุ่มแบบเกษตรแปลงใหญ่อ้อยประชารัฐ ตำบลโคกงาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ จัดเวทีประชุมการรวมกลุ่มแบบเกษตรแปลงใหญ่อ้อยประช...

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อแบบอย่าง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตำ

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านบ้านฝาง เป็นประธานทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อแบบอย่าง ตาม...

ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ แหล่งที่ 2 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ แหล่งที่ 2 อำเภอบ้านฝางโดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ...

บ้านฝาง ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ ระดับประเทศ ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ ระดับประเทศ ปี 2...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ...

เกษตรอำเภอประเมินแปลงผลผลิตข้าวในการประกวดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ปี 61

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ และคณะกรรมการฯโครงการ ลงพื้นที่ประเมินแปล...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญกระทรวงเกษตรกรฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 60

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญกระทรวงเกษตรกรฯ อาทิ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เพื่อฟื้นฟูฯ...

ประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชี...

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (พายุเซินกา) ปี 60 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย () ปี 60 อำเภอบ้านฝาง โดยนายพรศิ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) เพื่อชี้แจงโครงการ 9101 ฟ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) เพื่อชี้แจ...