ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนก...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนก...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนก...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝางและประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝางและประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมชั้น 2...

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 / 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมชี้แจงและแสดงหลักฐานการดำเนินงานประกอบการประเมินผลการปฏิบั...

ถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการลด ละ เลิก ในการใช...

ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในทุกตำบลของอำเภอบ้านฝาง....

ร่วมประชุมกำนดแนวทางขับเคลื่อนและเลขานุการโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ และนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมขับเ...

อำเภอบ้านฝาง จัดประชุม Operation Team (OT)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 อำเภอบ้านฝาง จัดประชุม Operation Team (OT) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรกรกับพื้...

ร่วมดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ออกร่วมดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ทุกตำบลขอ...