ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังห

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมการทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชี...

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษอบรมโครงการอ

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษอบรมโครงการอบรมเครือข่ายพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ ...

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอบ้านฝางเปิดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอบ้านฝางเปิดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรุ่นที่ 5 ครั้งที่1...

คณะท่านผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ที่บ้านดอนหัน อำเภอบ้านฝาง

คณะท่านผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ที่บ้านดอนหัน อำเภอบ้านฝาง...

อบรมเกษตรกรรุ่นที่3 ในวันที่2 ท่าน ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเยี่

อบรมเกษตรกรรุ่นที่3 ในวันที่2 ท่าน ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านดอนหัน...

อำเภอบ้านฝางเปิดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรุ่นที่ 2 คร

อำเภอบ้านฝางเปิดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรุ่นที่ 2 ครั้งที่1...

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ...

ตรวจเยี่ยมพร้อมแนะแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ บ้านดอนหัน หมู่ 11 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ...

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรอำเภอบ้านฝาง ปี 2557

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านก...

จัดปล่อยแตนเบียน เพื่อควบคุม/การระบาดของเพลี้ยแป้งในมันฯ

13 มกราคม 2559 เวลา10.00น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง และเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นพร้อ...