ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประเมินผลการดำเนินงานGAP พืชผัก อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ณ ศาลากลางบ้านหนองบัว นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการผลิต...

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านฝาง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพีย...

21 มิถุนายน.2559เวลา09.30น.ว่าที่ร.ต.สุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส อ.บ้านฝางได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอบ้านฝ

21 มิถุนายน.2559เวลา09.30น.ว่าที่ร.ต.สุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส อ.บ้านฝางได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอบ้านฝางไปเป็นประธานพิธีเปิดงานField Day...

17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกหน่วยบริการ ตามหน่

17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกหน่วยบริการ ตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฯและโครงการจังหวัดเคลื่อนท...

วันที่8มิ.ย.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภ

วันที่8มิ.ย.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิปี 2559...

24 พฤษภาคม 2559 เวลา09.30น.นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ กอ.บ้านฝางพร้อมคณะจนท.สำนักงานฯประชุมชี้แจงผลการดำเ

24 พฤษภาคม 2559 เวลา09.30น.นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ กอ.บ้านฝางพร้อมคณะจนท.สำนักงานฯประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการฯแก่คณะตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอา...

วันที่18พ.ค.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางจัดงานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษ

วันที่18พ.ค.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางจัดงานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร(ฝนแล้ง)ปี2558 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้...

วันที่10 พ.ค.59 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางติดตามงานโครงการทอเสื่อลายขิดไทยและแปรรูปผลิตภ

วันที่10 พ.ค.59 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางติดตามงานโครงการทอเสื่อลายขิดไทยและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นกก ต.โนนฆ้อง หนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาอ...

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา12.00น. นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทาง

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา12.00น. นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางมาติดตามการดำเนินโครงการสร้างลานตากผึ่งผลผลิตทางกา...

วันที่ 19 เม.ย. 59 เวลา 14.00 น. นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มาติดตามการดำเนินงา

วันที่ 19 เม.ย. 59 เวลา 14.00 น. นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุ...