ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมย...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามและเ...

จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำอำเภอบ้านฝาง ครั้งที่ 3

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำอำเ...

ร่วมประชุมสรุปผลการจัดเวทีชุมชนและรับฟังกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ นางธัญญรัตน์ ธีสุกะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสมพร ผาบสิมมา เจ้าพนั...

เกษตรร่วมเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนหมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้าน...

สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกคน ประชุมประจำสัปดาห์ (wm)เพื่อชี้แจงข้อราชการ ...

เกษตรบ้านฝางร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย Urban Forest

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย Urban Forest มีนายสุชั...

อบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2561 ผ่านแอพพลิเคชัน Farm Book

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ชำนาญการและคณะ อบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นและปรับป...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นพิธีกรในเวทีกลาง งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี 2561

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นพิธีกรในเวทีกลาง งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 ณ อบต.ใหม่นาเพียง ...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานตามนโยบาย...