ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทข้าวอื่นๆ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ พร้อมด้วยนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ และกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลป่าหวายนั่ง ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศู...

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอ...

ร่วมต้อนรับ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น ในการรับรองและต้อนรับ คณะสมาชิก...

โครงการ "1 Day Trip in KKC วันเดียวเที่ยวเมืองขอนแก่น " อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นายสุนันทา โรจชาลี นวส.ชำนาญการและน...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้...

ร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้...

เกษตรเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้...

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดประชุมพิจารณาแผนการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดประชุมพิจารณาแผนการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได...

ร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ ...

เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้...