ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบ้านฝาง(ก.ช.ภ.อ.อำเภอบ้านฝาง) จากอิทธิพลพาย

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบ้านฝาง(ก.ช.ภ.อ.อำเภอบ้านฝ...

เกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐอำเภอบ้านฝาง มีนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ...

การอบรมการจัดทำบัญชีของคณะกรรมการชุมชนและระดับกลุ่ม ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอกนายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำบัญชีของคณะกรรมการชุมชนและระดับกลุ่ม ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่...

ประชุมคณะทำงานปรับเปลี่ยนที่นาข้าวไม่เหมาะสมปีการผลิต 2560/61 ระดับอำเภอ ครั้งที่1/2560

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องบุญทันตา ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอ อำเภอบ้านฝางประชุมคณะทำงานปรับเปลี่ยนที่นาข้าวไม่เหมาะสมปีการผลิต 2560/6...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐพอเพียงภายใต้โ...

เกษตรจังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงในรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงในรายละเอียดที่ต้องให้ความสำคัญและความถูกต้อ...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ในการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ในการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านฝาง เพื่...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)โดยมีเจ้าหน...

จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการส่งเส...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเก...