ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรแล

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านฝาง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการอบรมโครงการสร้าง...

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตร

วันที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอบ้านฝางจำนวน ...

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหนองบัว จัดประชุมสมาชิกผู้ปลูกข้าวโพด เพื่อหาแนวทาง ข้อตกลงในการบริห

วันที่ 19 กันยายน 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหนองบัว นำโดยนายสมหมาย สีดาคุณ ประธานกลุ่มฯ จัดประชุมสมาชิกผู้ปลูกข้าวโพด เพื่อหาแนวทาง ข้อตกลง...

พิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตของเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรร

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านฝาง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิ...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต สาขาอาชีพทำไร่

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14:00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต สาขาอาชีพทำไร่ วันจันท...

นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมชี้แจงข้อราชการด้านการเกษตร ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำ

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมชี้แจงข้อราชการด้านการเกษตร เช่น การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรก...

อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าวครั้งที่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าวครั้งที่ 2 แก่ตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 12 ราย โดยถ่ายทอดการสำรวจสถานกา...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง บรรยายทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไปบรรยายทักษะอาชีพตามหลัก...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในการปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่า...