ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรจังหวัด ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ตำบลหนองบัว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ พบปะและให้กำลังใจเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ในการจัดเวทีชุมชนโครงการเสริ...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า 2 รุ่นที่ 3 ตำบ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านฝาง 2 รุ่นที่ 4

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโคกงาม รุ่นที่ 3

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและ...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า 2 รุ่นที่ 3 ตำบ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนตำบลโนนฆ้อง รุ่นที่ 4

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทั...

นายอำเภอบ้านฝาง ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ ตำบลหนองบัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ติดตามพบปะให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกร...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนตำบลโนนฆ้อง รุ่นที่ 4

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทั...

นายอำเภอบ้านฝาง ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ ตำบลป่ามะนาว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ติดตามพบปะให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกร...

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ร่วมออกห...