ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์(wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการร่วมวางแผนการปฏิบัติ...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) ปี 62 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) ในการจัดเวทีสรุปผลการจัดทำแผนกา...

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตำบลป

วันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นำโดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมทีมงาน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ้ม.....

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผน...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอำเภอและตำบลของอำเภอบ้านฝาง

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งใ...

เกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 กลุ่มแม่บ้านเกษตรก...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยสารวัตร ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการร่วมประชุ...

จัดเวทีวิเคราะห์หาความต้องการในการฝึกอบรมสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสด

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ และนายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ จัดเวทีวิเคราะห์...

จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(หลัก)

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์เอระน้อย นายชุมพลบุญวิเศษ และนายสุนันทาโรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ...

เกษตรอำเภอบ้านฝางเปิดการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ประชาสัมพันธ์ พร้อมชี้แนะแนวทางการพัฒนาเกษตรกรและเปิดการอบรมจัดกระบวนการเรี...