ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรร่วมเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนหมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้าน...

สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกคน ประชุมประจำสัปดาห์ (wm)เพื่อชี้แจงข้อราชการ ...

เกษตรบ้านฝางร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย Urban Forest

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย Urban Forest มีนายสุชั...

อบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2561 ผ่านแอพพลิเคชัน Farm Book

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ชำนาญการและคณะ อบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นและปรับป...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นพิธีกรในเวทีกลาง งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี 2561

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นพิธีกรในเวทีกลาง งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 ณ อบต.ใหม่นาเพียง ...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานตามนโยบาย...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลป่ามะนาว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้า...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ครั้งที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ พร้อมจนท. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรร...

อบรมการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะ อบรมการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเก...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะ ออกร่วมให้บริการในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่...