ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลบ้านฝาง

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพั...

ติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO อำเภอบ้านฝาง)

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพั...

ร่วมประชุมพิจารณาตัวแทนเข้าประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมพิจารณาการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ปี 2561 ...

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ Operation Team ครั้งที่ 2 /

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ Operation...

ร่วมในพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมในพิธีถวายราชสักการะพ...

เกษตรบ้านฝาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรภาคเช้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส . ชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกิจกรรมในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีื 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีื 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกี...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมสภาตำบลป่ามะนาวสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมสภาตำบลป่ามะนาวสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานติดตามผู้มี...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิด หมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบชุมชน

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิด หมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบชุมชนบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม โดย...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับคณะทำงานโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตำบลบ้านฝาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับคณะทำงานโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลบ้านฝาง โดยออ...