ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้...

ร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้...

เกษตรเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้...

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดประชุมพิจารณาแผนการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดประชุมพิจารณาแผนการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได...

ร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ ...

เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้...

ร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมย...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามและเ...

จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำอำเภอบ้านฝาง ครั้งที่ 3

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำอำเ...

ร่วมประชุมสรุปผลการจัดเวทีชุมชนและรับฟังกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ นางธัญญรัตน์ ธีสุกะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสมพร ผาบสิมมา เจ้าพนั...