ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า 1 รุ่นที่ 3 ตำบล

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่ง...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านฝาง 2 รุ่นที่ 1 ตำบลบ้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่ง...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามและเตร...

ร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลวเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโนนฆ้องเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมต...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ตำบลป่ามะนาว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสร...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่ 3

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส...

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทข้าวอื่นๆ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ พร้อมด้วยนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ และกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลป่าหวายนั่ง ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศู...

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอ...

ร่วมต้อนรับ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น ในการรับรองและต้อนรับ คณะสมาชิก...

โครงการ "1 Day Trip in KKC วันเดียวเที่ยวเมืองขอนแก่น " อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นายสุนันทา โรจชาลี นวส.ชำนาญการและน...