ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า 2 รุ่นที่ 3 ตำบ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนตำบลโนนฆ้อง รุ่นที่ 4

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทั...

นายอำเภอบ้านฝาง ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ ตำบลหนองบัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ติดตามพบปะให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกร...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนตำบลโนนฆ้อง รุ่นที่ 4

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทั...

นายอำเภอบ้านฝาง ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ ตำบลป่ามะนาว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ติดตามพบปะให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกร...

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ร่วมออกห...

เกษตรบ้านฝางร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการมอบหมายภารกิจแก่ชุดทีมปฏิบัติการหมอประชารั...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า 2 รุ่นที่ 2

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนตำบลโนนฆ้อง รุ่นที่ 3

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทัก...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนป่ามะนาว รุ่นที่ 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสร...