ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเ

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมการสัมมนา Year and conference ประจำปี 2561

วันที่ 18-20 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมการสัมมนา Year and conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่มาเป็นประธานมอบเฮือนกาชาดอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส. ชำนาญการร่วมต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท...

ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเ

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้...

ประธานศพก.บ้านฝางร่วมสัมมนาปฏิรูปภาคเกษตร

วันที่ 16 กันยายน 2561 นายสมภาร บุราณ ประธาณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือศพก. อำเภอบ้านฝาง ร่วมการสัมมนาพลังเครือข่าย ศพก. แ...

ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเ

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้...

ร่วมอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการระดับจังหวัด

วันที่ 12 -14 กันยายน 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม และนางธัญญรัตน์ ทีสุกะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ...

ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเ

วันที่ 12 กันยายน 2561 นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในคณะทำงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โ...

นายอำเภอบ้านฝางออกตรวจเยี่ยมติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝางพร้อมด้วยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกตรวจเยี่ยมติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริ...