ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล่าวเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันค...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตค.

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่อง...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 13 ตุลาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการดำเ...

จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 61

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 แล...

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯติดตามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 61

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และเกษตรอำเภอในพื้นที่จ...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการดำเ...

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานตามนโยบายรัฐบ...

ประชุมสำนักงานประจำเดือน (dm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (dm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการดำเนิน...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่าง...