ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมในพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมในพิธีถวายราชสักการะพ...

เกษตรบ้านฝาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรภาคเช้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส . ชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกิจกรรมในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีื 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีื 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกี...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมสภาตำบลป่ามะนาวสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมสภาตำบลป่ามะนาวสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานติดตามผู้มี...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิด หมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบชุมชน

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิด หมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบชุมชนบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม โดย...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับคณะทำงานโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตำบลบ้านฝาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับคณะทำงานโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลบ้านฝาง โดยออ...

ร่วมการแจกปัจจัยการผลิตในโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมการแจกปัจจัยการผลิตในโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 อำเภ...

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน...

ประชุมพิจารณาและอนุมัติโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานตามนโยบายรั...