ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมสรุปผลการจัดเวทีชุมชนและรับฟังกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ นางธัญญรัตน์ ธีสุกะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสมพร ผาบสิมมา เจ้าพนั...

เกษตรร่วมเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนหมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้าน...

สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกคน ประชุมประจำสัปดาห์ (wm)เพื่อชี้แจงข้อราชการ ...

เกษตรบ้านฝางร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย Urban Forest

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย Urban Forest มีนายสุชั...

อบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2561 ผ่านแอพพลิเคชัน Farm Book

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ชำนาญการและคณะ อบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นและปรับป...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นพิธีกรในเวทีกลาง งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี 2561

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นพิธีกรในเวทีกลาง งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 ณ อบต.ใหม่นาเพียง ...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานตามนโยบาย...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลป่ามะนาว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้า...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ครั้งที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ พร้อมจนท. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรร...

อบรมการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะ อบรมการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเก...