ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบบัตรเกษตรสุขใจโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านฝาง นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยสารวัตร ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเพื่อชี้แจ...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผน...

ร่วมต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินรับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ให้ร่วมต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผ...

ต้อนรับการนิเทศงานจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมต้อนรับนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจั...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวาง...

ร่วมบูรณาการจัดเวทีประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านฝาง จำกัด โดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางและคณะ พร้อม สถานี...

มหากฐินสามัคคีอำเภอบ้านฝาง ประจำปี 2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนจันทร์ หมู่ที่ 6 และ 11 บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้า...

ร้อยดวงใจสานสายใยผูกพัน นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมร้อยดวงใจสานสายใยผูกพัน นายณัฐวุฒิ ถุน...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวาง...