ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมกับส่วนราชการต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแ

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอบ...

ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ถามไถ่ ให้กำลังใจ ครัวเรือนยากจน "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 20 ธันวาคม นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ถามไถ่ ให้กำลังใจ...

ติดตามการดำเนิ​นงานของกลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชน​กลุ่มแปรรูป​ไม้ไผ่ตำบลโนนฆ้อง​

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายประยูร​ภัทร​์​ ศรี​ศักดิ์​นอก​ เกษตร​อำเภอ​บ้าน​ฝาง​ พร้อม​คณะ​เจ้า​หน้าที่​ ติดตามการดำเนิ​นงานของกลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชน​กล...

ติดตามความพร้อมของสถานที่ซึ่งได้รับคัดเลือกในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี​เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล​ผลิต​ใ

วันที่​ 19​ ธันวาคม​ 2562​ นายประยูร​ภัทร​์​ ศรี​ศักดิ์​นอก​ เกษตร​อำเภอ​บ้าน​ฝาง​ พร้อม​คณะ​เจ้า​หน้าที่​ส่งเสริม​การ​เกษตร​ ลงพื้น​ที่​ตรวจติดตาม​แป...

ร่วมพัฒนา 5 ส. สำนักงานเกษตร

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพัฒนาสำนักงาน 5 ส. บริเวณโกดังเก็บสิ่งของ เพื่อจัดให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ค้นหาได้ง่ายขึ้นและพร้อ...

รับการฝึกอบรมโปรแกรมวาดแปลงด้วยระบบ QGIS FARRMIS

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ทุมแก้ว และนางสาวธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ปฏิบ...

ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผ่านสื่อวิทยุสาธารณะอำเภอบ้านฝาง FM 95.50 MHZ

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ...

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลบ้านฝาง

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรินทร์ ทุมแก้ว นวส.ปฏิบัติการและเกษตรตำบลบ้านฝาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลบ้านฝาง พร้อมชี้แจงข้อราชการงา...

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลป่ามะนาว

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการและเกษตรตำบลป่ามะนาว ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลป่ามะนาว พร้อมชี้แจงข้อราชการงานด้...

ร่วมพัฒนาสำนักงาน 5 ส.

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพัฒนาสำนักงาน 5 ส. บริเวณโกดังเก็บสิ่งของ เพื่อจัดให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ค้นหาได้ง่ายขึ้น...