ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมวางแผนพร้อมเสนอความต้องการด้านการเกษตรและร่างแผนการพัฒนาตำบล

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมวางแผนพร้อมเสนอความต้องการด้านการเกษตรและร่างแผนการพัฒนาตำบลร่วมกับเทศบาลตำบลหน...

ให้คำแนะนำเกษตรกรประสบปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชในข้าว

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ให้คำแนะนำเกษตรกรประสบปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชในข้าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ซึ่งเ...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะม

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่อ...

วางแผนการผลิตแก่กลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลโคกงาม

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ พบปะกลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลโคกง...

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการวา...

กษอ.เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนตำบลป่าหวายนั่งหมู่ที่ 7,8 บ้านโสกแต้

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนตำบลป่าหวายนั่...

ประชาสัมพันธ์ป้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายประชาสัมพันธ์ป้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง เพื่...

รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานของนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก...

ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี ครั้งที

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดใ...

ร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัททร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่มันสำ...