ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการส่งเส...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเก...

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30น. สนง.เกษตรอำเภอบ้านฝางได้รับเกียรติจาก ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นอภ.บ้านฝาง เป

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30น. สนง.เกษตรอำเภอบ้านฝางได้รับเกียรติจาก ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นอภ.บ้านฝาง เป็นประธานเปิดฝึกอบรม ผู้นำและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน...

4 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30น.สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมทา

4 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30น.สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมทางเลือก ปี2559...

21 มิถุนายน.2559เวลา09.30น.ว่าที่ร.ต.สุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส อ.บ้านฝางได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอบ้านฝ

21 มิถุนายน.2559เวลา09.30น.ว่าที่ร.ต.สุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส อ.บ้านฝางได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอบ้านฝางไปเป็นประธานพิธีเปิดงานField Day...

17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกหน่วยบริการ ตามหน่

17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกหน่วยบริการ ตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฯและโครงการจังหวัดเคลื่อนท...

วันที่8มิ.ย.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภ

วันที่8มิ.ย.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิปี 2559...

24 พฤษภาคม 2559 เวลา09.30น.นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ กอ.บ้านฝางพร้อมคณะจนท.สำนักงานฯประชุมชี้แจงผลการดำเ

24 พฤษภาคม 2559 เวลา09.30น.นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ กอ.บ้านฝางพร้อมคณะจนท.สำนักงานฯประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการฯแก่คณะตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอา...

วันที่18พ.ค.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางจัดงานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษ

วันที่18พ.ค.59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางจัดงานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร(ฝนแล้ง)ปี2558 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้...

วันที่10 พ.ค.59 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางติดตามงานโครงการทอเสื่อลายขิดไทยและแปรรูปผลิตภ

วันที่10 พ.ค.59 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางติดตามงานโครงการทอเสื่อลายขิดไทยและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นกก ต.โนนฆ้อง หนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาอ...