ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามพื้นที่สมัครร่วมโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาวพัชรินทร์ ทุมแก้ว นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว และนางสาวธัญลักณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ สำรวจตรวจสอบจุดดำเน...

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มข้าวโพดตำบลหนองบัว

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางสาวธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ปฏิบัติการ ติดตามผลกระทบด้านการตลาดของกลุ่มข้าวโพดตำบลหนองบัวกับโควิด 19 ณ ตลาดข้าวโพดริมทา...

ประชุมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ครั้งที่ 2/2563

วันที่​ 18​ กันยายน​ 2563​ เวลา​ 09:30 น. สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​บ้าน​ฝาง​ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ​ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร​และผู้ยากจน​ ครั้งที่​ 2/...

จัดอบรมบรรยาย สาธิต การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ป้องกันโรคไหม้ข้าว

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมบรรยาย สาธิต การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด แก่เกษตร...

มอบพันธุ์ปลาโครงการ 5 ประสานฯ

วันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบพันธุ์ปลาตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 63 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 5แก่เกษตรกรร่...

ร่วมประชุมสัญจร ผู้นำท้องที่ตำบลโคกงาม

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ร่วมชี้แจงภารกิจงานด้านการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรู...

บ้านฝางรับรางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ปี 2563

วันที่ื 10 กันยายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง เข้ารับรางวัลชมเชยวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าสำเร็จรูปบ้านเขื่อน ตำบลบ้านเหล่า...

วันรวมพลคนแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ื 10 กันยายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมพลคนแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การขับเคลื่อนแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัย...

ติดตามศพก.เครือข่าย ตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวพัชรินทร์ ทุมแก้ว นวส.ปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้าน...

ประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 8 กันยายน 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ในการชี้แจงงานและวางแผนการปฏิบัติงานส่...