ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                

 

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีวิเคราะห์หาความต้องการในการฝึกอบรมสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสด

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ แล...

จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(หลัก)

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์เอระน้อย นา...

เกษตรอำเภอบ้านฝางเปิดการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ประชาสัมพันธ์ พร้อมชี้แนะ...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้อ...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง