ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                               

 

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรบ้านฝางให้บริการเกษตรกรช่วงโควิด 19

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้บ...

ติดตามสนับสนุนคู่เสี่ยวแก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ร่วมติดตามและสนับสนุนการปลูกผักแก่คู่เสี่ยวต...

รับการตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพ...

ร่วมในกิจกรรมคิกออฟธนาคารอาหาร(food bank)อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายประยูรภัทร ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง
งาน Field day 2562
งาน Field day 62 บ้านฝาง โครงการสร้างรายได้ ปี 61