ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 / 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมชี้แจงแล...

ถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส....

ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิย...

ร่วมประชุมกำนดแนวทางขับเคลื่อนและเลขานุการโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ และนาย...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง