ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดอบรมเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน. ปี

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์พร้อมท...

สนง.เกษตรบ้านฝางร่วมกับภาคเอกชน จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังน

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 สนง.เกษตรบ้านฝางร่วมกับภาคเอกชน จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้า...

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ2561 หลักสูตร "ระบบการให้น้ำพืช

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์ เอระน้อย น...

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์พร้อม...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...