ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 62

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นำโดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อม...

รับการนิเทศงานจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับการออ...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมการจัดงานบุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซ่บ ปี 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมการจัดงานบุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับอำเภอและระดับตำบล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโค...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง