ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบปัจจัยการผลิต"โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ " ปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านฝาง

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตร...

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโคกงาม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงพร้อมให้กำลังใ...

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเห

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ประชาสัมพันธ์ ให้กำลังใจและชี้แจง...

นายอำเภอบ้านฝาง มอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ ตำบลป่าหวายนั่ง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง