ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                  

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) เพื่อชี้แจงโครงการ 9101 ฟ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เพื่อเ...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายรา...

จัดเวทีชุมชนโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 60

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม2560 เวลา 09:00 น. นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมผู้แทนจากปศุสัตว์อำเภอ ร่...

จัดเวทีชุมชนโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 60

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ป...

more...

more...

more...