ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                  

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดฝึก...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดงา...

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30น. สนง.เกษตรอำเภอบ้านฝางได้รับเกียรติจาก ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นอภ.บ้านฝาง เป

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30น. สนง.เกษตรอำเภอบ้านฝางได้รับเกียรติจาก ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นอภ.บ้านฝาง เป...

4 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30น.สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมทา

4 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30น.สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมทา...

more...

more...

more...