ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมวางแผนพร้อมเสนอความต้องการด้านการเกษตรและร่างแผนการพัฒนาตำบล

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมวางแผนพร้อมเสนอความต้องการด้า...

ให้คำแนะนำเกษตรกรประสบปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชในข้าว

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ให้คำแนะนำเกษตรกรประสบปัญหาโรคแม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะม

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานเกษตรอำ...

วางแผนการผลิตแก่กลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลโคกงาม

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ช...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง
งาน Field day 2562  
งาน Field day 62 บ้านฝาง