ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการเกษตรผ่านสื่อวิทยุสาธารณะอำเภอบ้านฝาง FM 95.50MHZ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการเกษตรผ่านสื...

ชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมหาความต้องการกลุ่มแปลงใหญ่

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายชุมพล บุญวิเศษ นักวิชากา...

ร่วมการประชุมโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นว...

ร่วมประชุมโครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นั...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง
งาน Field day 2562
งาน Field day 62 บ้านฝาง งาน Field day 63 บ้านฝาง