ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง


ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น 40270

 

  • โทรศัพท์ : 043-269-087
  • โทรสาร : 043-269-087
  • อีเมล์ : kk_banfang@doae.go.th

 

 Contact Us   

=>