ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร...

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อปรับเป็นพื้นที่ทำการเกษตรขนาดย่อมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 เมษายน 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นำโดยนายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเ...

ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายมนวัฒน์ บุณยพรหม นั...

ประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง
งาน Field day 2562
งาน Field day 62 บ้านฝาง งาน Field day 63 บ้านฝาง