ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

                                                                                              

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามพื้นที่สมัครร่วมโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาวพัชรินทร์ ทุมแก้ว นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว และนางสาวธัญลักณ์ ธีระพรกิตต...

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มข้าวโพดตำบลหนองบัว

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางสาวธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล นวส.ปฏิบัติการ ติดตามผลกระทบด้านการตลาดของกลุ...

ประชุมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ครั้งที่ 2/2563

วันที่​ 18​ กันยายน​ 2563​ เวลา​ 09:30 น. สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​บ้าน​ฝาง​ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ​...

จัดอบรมบรรยาย สาธิต การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ป้องกันโรคไหม้ข้าว

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมบรรย...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง
งาน Field day 2562
งาน Field day 62 บ้านฝาง งาน Field day 63 บ้านฝาง