ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                  

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมการจัดทำบัญชีของคณะกรรมการชุมชนและระดับกลุ่ม ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอกนายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำบัญชีของคณะกรรม...

ประชุมคณะทำงานปรับเปลี่ยนที่นาข้าวไม่เหมาะสมปีการผลิต 2560/61 ระดับอำเภอ ครั้งที่1/2560

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องบุญทันตา ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอ อำเภอบ้านฝางประชุมคณะท...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่...

เกษตรจังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงในรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นประชุม...

more...

more...

more...