ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                  

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมด้วยข้า...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรแล

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านฝา...

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตร

วันที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกร...

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหนองบัว จัดประชุมสมาชิกผู้ปลูกข้าวโพด เพื่อหาแนวทาง ข้อตกลงในการบริห

วันที่ 19 กันยายน 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหนองบัว นำโดยนายสมหมาย สีดาคุณ ประธานกลุ่มฯ จ...

more...

more...

more...