ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                  

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โคร...

เกษตรอำเภอประเมินแปลงผลผลิตข้าวในการประกวดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ปี 61

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส....

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญกระทรวงเกษตรกรฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 60

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญกระทรวงเกษต...

ประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ...

more...

more...

more...