ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                               

 

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศูนย์หลัก) อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางนำโดยนายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอ...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง...

ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 ตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 ...

เกษตรอำเภอบ้านฝางบรรยายความรู้กลุ่มแปลงใหญ่อำเภอสีชมพู

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายสาธิตการ...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง
งาน Field day 2562
งาน Field day 62 บ้านฝาง โครงการสร้างรายได้ ปี 61