ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่ 3

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำน...

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทข้าวอื่นๆ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ พร้อมด้วยนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ และกลุ่มศูนย์ข้...

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏ...

ร่วมต้อนรับ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้รับมอบหมายจากเ...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง