ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการผลิต 2563/64

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย 2564

 

 

 

 

                                                                                             

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด PW ครั้งที่ 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมการ...

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางประจำสัปดาห์ (WM)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝ...

ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเก...

ในการชี้แจงการดำเนินงานการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมการประชุมZoom meeting จากกรมส่งเสริมการเกษตร ...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง
งาน Field day 2562
งาน Field day 62 บ้านฝาง งาน Field day 63 บ้านฝาง