ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                  

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าวครั้งที่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าวครั้งที่ 2 แก่ตัวแทนศ...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง บรรยายทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในการปิดโครงการ 9101 ตามรอยเ...

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบ้านฝาง(ก.ช.ภ.อ.อำเภอบ้านฝาง) จากอิทธิพลพาย

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหล...

more...

more...

more...