ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรบ้านฝางร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล กอ.รมน. ขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคค...

ร่วมทำบุญศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมทำบุญศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP ...

อบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร แก่ผู้ประสบภัยจากพายุเซินกา

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะพร้อมเปิดการอบรมเกษตรกร กิจกรรมหลัก...

เกษตรบ้านฝางร่วมโครงการเสริมสร้าง ความรัก สามัคคี ระดับตำบล กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ พร้อมส่วนราชการ ร่วมโครงการเสริมสร้าง ความรัก...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...