ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้โครงการรบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมลดต้นทุน เชื่อมโยงตลาด

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายชุมพล บุญวิเศษ นางดว...

จัดเวทีทำแผนการผลิตและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่

วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดเวทีทำแผนการผลิตและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ ปี 2562...

จัดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัย ปี 64

วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัย...

ร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนิ...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง
งาน Field day 2562
งาน Field day 62 บ้านฝาง งาน Field day 63 บ้านฝาง